Your Cart
Human Design Magyarul Energia Központok Csakrák

Energia Központok

A Test Térképeden található Energia Központok, életed különböző témáihoz kapcsolódnak. Az egyes definiált, azaz meghatározott Központokban állandó energiaforrással rendelkezel és ezt sugározod kifelé a világ felé. Amelyik Energia Központod azonban nincs definiálva, tehát nyitva van, ott te leszel az, aki beogadja és fel is erősíti a környezetedből másoktól és a bolygók tranzitjaiból érkező energiákat. A nyitott Energia Központjaidban így nincsen állandó energia, hanem nagyban függ a környezeti behatásoktól a működésük.


A HD rendszerben 9 Energia Központot különböztetünk meg


1. Fej Központ


A Fej központhoz tartoznak az inspirációk, a gondolatok és a kérdések.

A Fej Központban érezzük a gondolkodásra való késztetést, amelyet egyfajta nyomásként tapasztalhatunk meg. A Fej Központot és a Gyökér Központot nyomás központoknak nevezzük a Human Design rendszerben. Ez a nyomás, amelyet a Fej Központban érzünk igazából olyan, mint az üzemanyag az autóba, ez az amely a kérdések feltevésére és a kétségeink átgondolására sarkall bennünket. A meghatározott Fej Központtal rendelkezőknek megvan az a képességük, hogy nagyon inspirálóan hassanak másokra. Amikor épp nem a saját életüket próbálják megoldani és kitalálni, hogy merre tovább, akkor a látásmódjuk új perspektívákat és információt képes hozni a világba. 

A definiálatlan, azaz nyitott Fej Központ viszont mindenki más gondolatait befogadja és felerősíti, hihetetlen nyomást gyakorolva így a fejre. Arra késztet téged hogy kitalálj dolgokat, megválaszolj kérdéseket és olyan dolgokért tegyél, amelyeknek igazából semmi köze hozzád. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy gyakran foglalkoztatnak olyan kérdések, amelyek valójában mások kérdései, és te magadtól igazából fel sem tennéd ezeket a kérdéseket, ám most valamiért mégis betolakodtak a gondolataidba. A kulcs a nyitott Fej központtal rendelkezők számára itt az, hogy megfigyeld, hogyan is keveredik bele az elméd teljesen feleslegesen olyan mentális társalgásba és gondolatmenetekbe, amelyek valójában nem is hozzád tartoznak. Legyél tudatosan jelen és legyél a tanúja a nyitott Fej Központod ilyenfajta működésének. Így képes leszel majd minimalizálni a környezetedből érkező kondicionálást. Ha neked is nyitott a Fej Központod, akkor próbáld meg magadnak minél gyakrabban feltenni a következő kérdést:  "Más emberek kérdéseire próbálok meg válaszolni?".


2. Ajna központ


Az Ajna központhoz tartozik maga a gondolkodás, és mindenféle elgondolás, tervezés, az elképzelt tennivalók egy-egy cél eléréséhez, de maguk a megoldások és válaszok is. 

Az Ajna központ azt mutatja meg, ahogyan gondolkodsz. Egy meghatározott Ajna központtal rendelkező embernek egy fixen rögzített és ezáltal igencsak megbízható módja van, arra, ahogyan feldolgozza az információkat. A saját véleményével kapcsolatban általában magabiztosnak tűnik és így is érzi magát. Következetes fogalomalkotási módszerrel rendelkezik, és az információkat általában ugyanazokon a sémákon és mintákon keresztül látja.

A nyitott Ajna központtal rendelkező ember viszont állandóan nyomás alatt van, hogy megpróbáljon ragaszkodni egyetlen mentális konstrukcióhoz, egyetlen véleményhez. Mivel azonban nekik nincsen rögzített gondolkodásmódjuk, ezek az emberek gyakran szoronganak amiatt, hogy ők miért nem olyan következetesek, mint mások, és gyakran túlkompenzálnak azzal, hogy megpróbálják elhitetni mindenkivel, hogy ők márpedig bizony biztosak magukban. Gyakori ilyenkor, hogy úgymond fitogtatják, hogy mennyire okosak. A tanulság a nyitott Ajna számára abban rejlik, hogy belássuk, hogy nincs szükségünk arra, hogy bármiről is fix mentális konstrukciónk, fix véleményünk legyen. A nyitott Ajna kérdése a következő : "Próbálom meggyőzni a többieket és egyben önmagamat is arról, hogy biztos vagyok a dolgaimban és, hogy biztos vagyok magamban?"

3. Torok központ


A Torok központ a kommunikációval és a manifesztálással, azaz a teremtéssel kapcsolatos energia központunk.

A Torok központ a kommunikációról szól. A Torok az a pont, amely felé a testben lévő összes energia mozog, hogy végre kifejezésre juthasson. Ezen a központon keresztül történik a manifesztálás, a metamorfózis és az átalakulás. A meghatározott Torok Központ egy fix és rögzített módon, következetesen fejezi ki önmagát, bármelyik másik energiaközponthoz is kapcsolódik a Test térképen.

A nyitott Torok központtal rendelkező ember azonban nem rendelkezik egységes hanggal, ami ezáltal idegességet és akár beszédkényszert okozhat. A nyitott Torok általában fel akarja hívni magára a figyelmet azzal, hogy beszél, hogy kifejezésre juttat valamit, vagy pedig azzal, hogy azt mondja, hogy majd tenni fog valamit. Így, azok a személyek, akiknek a Torok központjuk nyitva van, gyakran egy kissé feltűnési viszketegségben szenvednek, és mindig ki akarnak tűnni a viselkedésükkel vagy a mondanivalójukkal. Ezt valójában azért teszik, hogy így enyhítsék a nyomást, amelyet a nyitott központjuk miatt éreznek. A nyitott Torok sokféle hangon, különböző kifejezés módokon képes beszélni, amíg nem próbálja erőltetni. A nyitott Torokkal rendelkezőknél az a legfontosabb, hogy megtanulják, hogy nincs semmi, de semmi, amit tenni vagy mondani kellene; és hogy néha bizony maga a csend is helyénvaló. Nem kell folyamatosan beszélni. 

A nyitott Torok kérdése: "Próbálom-e felhívni magamra a figyelmet ilyen vagy olyan módokon?".


4. G-központ


A G-központ a szeretettel, az életünk irányával és az identitásunkkal kapcsolatos energia központunk.

A G-központ az én identitása. Ez a központ a szeretetről, a viselkedésről és az irányról szól. A meghatározott G-központ egy rögzített ént képvisel, amely következetesen viselkedik és kifejezi a szeretetet, és egy rögzített pályán mozog ebben az életben. Ez az én megbízható kifejeződése.

A nyitott G-középpontnak nincs rögzített identitása, és így elég könnyen összezavarható mások által, mivel ő flexibilisen állandóan változik, mivel minden környezet új identitást hoz a számára. Sok nyitott G-központú úgy érezheti, hogy egy bizonyos identitáshoz vagy egy bizonyos fajta szeretethez (vagy szeretet illúziójához) kell ragaszkodnia ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Így, azok, akiknek a G-központjuk nincs definiálva gyakran esnek abba a hibába, hogy azért cselekednek meg dolgokat, hogy ezáltal mások szeretetét és elfogadását kivívják maguknak. A tanulság számukra itt az, hogy megértsék, hogy számukra nincs fix identitás, és ez így van jól. A helyváltoztatás, akár földrajzi akár energetikai, változást fog hozni a G-központjukban is. 

A nyitott G-központtal rendelkezők kérdése a következő: "Vajon állandóan mindenhol és mindenkiben a szeretetet és az irányt keresem?"​​​​​​​

5. Szív központ


A Szív központ, amelyet a Human Designban gyakran neveznek Ego központnak, az akaraterővel és az önértékeléssel kapcsolatos energia központunk.

Az Szív központ az akaraterőről illetve annak hiányáról szól. Itt fejeződik ki energiaként az akarat arra vonatkozólag, hogy valamit megteszünk vagy nem teszünk meg az életben. A meghatározott Szív központ nagy és állandó akaraterővel rendelkezik, így képes olyan kötelezettségeket és ígéreteket tenni, amelyek egészségesek a számára. Ők eléggé makacsnak és gyakran még rámenősnek is tűnhetnek, különösen azoknak a számára, akiknek nincs meghatározva a Szív központjuk.

A meghatározatlan Szív központ pedig mindig nyomás alatt van arra, hogy bizonyítson és fejlessze önmagát. Ezt egyfajta mély önértékelési hiányként tapasztalhatják meg az életben. Azok a személyek, akiknek nincs definiálva ez a központjuk gyakran próbálják így vagy úgy bebizonyítani, bizonygatni, hogy elég jók, hogy ők is vannak olyan jók, mint mások. Az ilyen embereknek érdemes az önbizalomhiányukkal és annak eredetével tudatosan foglalkozniuk. Az emberek túlnyomó többségének ugyanis nincs fix akaratereje, és ezért képesek olykor-olykor nagyon szenvedni, mert a társadalom kollektíven persze óriási hangsúlyt fektet arra, és nagyra értékeli azt aki képes betartani a szavát, megtenni, amit megígért. A nyitott Szív központ tanulsága az, hogy tudd, hogy érdemes vagy, és hogy soha ne tegyél ígéreteket az akaraton, vagy azon alapulva, hogy önmagad vagy mások szerint mit kellene tenned. 

A nyitott Ego központtal rendelkezők kérdése : " Van-e valami bizonyítanivalóm vagy javítanivalóm az életben?"

6. Szakrális központ


A Szakrális központunk az életerővel és a kreativitásunkkal kapcsolatos energia központunk. Ez egy igencsak fontos központ, mivel segít megkülönböztetni az egyes típusokat.

A Szakrális központ az életerő forrása. Ez a reproduktív, életet fenntartó energia. A meghatározott Szakrális központúak rendelkeznek azzal a képességgel, hogy fenntartsák a munkát és, hogy ténylegesen teremtsenek a világban. A Szakrális központ egy motor, amely válaszreakciót generál, és energiájának helyes alkalmazásával regenerálja önmagát. Azonban ennek az ellenkezője is igaz: frusztrációvá fajulhat, ha olyan munkára kényszerítik, amely nem kielégítő a számára.

A nyitott Szakrális központ viszont azt jelenti, hogy az illetőnek nincsen egy fix, következetes hozzáférése ehhez az értékes életerőhöz. Sokan, akiknek a Szakrális központja nem definiált, magukba szívják és felerősítik a körülöttük lévő energiát, és így a végén túlzásba viszik a dolgokat. Azoknak, akinek a Szakrális központjuk nyitott, nehezebben megy, hogy felismerjék, miből mikor és mennyi az elég. Túl sokat és túl keményen dolgoznak, pedig ez energetikailag valójában nem helyes a számukra. Így próbálnak meg lépést tartani a Generátorok világával. Ez úgy is megjelenhet az életben, mint mások energiájától való, akár társfüggőség, de akár szex függőség formájában is. A nyitott központúak számára tanulság itt az, hogy figyeljük meg, legyünk tanúi annak, hogyan működik az energia anélkül, hogy mi magunk elvesznénk benne. 

A kérdés pedig a következő: "Tudom-e, mikor elég az elég?".


7. Szolár Plexus központ


A Szolár Plexus központ az érzelmekkel, érzésekkel és szenvedélyekkel kapcsolatos energia központunk.

Ezt a központot úgy is szokták nevezni, hogy Napfonat. Azonban az 1781-es év előtti, 7 csakrás rendszerben a Napfonat egészen mást jelentett, mint a Human Design 9 energia központos rendszerében, ezért a tisztánlátás kedvéért én jobban szeretem Szolár Plexusnak nevezni. 

Ez a központ tehát az érzelmekről szól. A meghatározott Szolár Plexus az érzelmi energia forrása, és hullámszerűen működik, a reménytől a fájdalomig, oda és vissza. Állandóan hullámzik. A definiált érzelmi központúaknak ezért időre van szükségük ahhoz, hogy átérezzék a környezetüket, és megtanuljanak teret és időt hagyni arra, hogy tisztává válhasson számukra a meghozandó helyes döntés, és hogy soha se engedjenek a spontán cselekvésre és spontán döntésekre késztető nyomásnak. Sokak számára, akik definiált Szolár Plexussal rendelkeznek, megkönnyebbülést jelenthet, ha megértik, hogy nincs különösebb oka a hullámvölgyeiknek és a mélypontjaiknak; ez csak a testük energetikai mechanikája. Ők így lettek megtervezve.

A nyitott Szolár Plexus pedig azt jelenti, mint minden nyitott központ esetében, így itt is, hogy az illető mások energiáit befogadja és egyben fel is erősíti. Így amennyiben nyitott ez a központod, lehet hogy te is gyakran észreveszed, hogy átveszed és felerősíted mások érzelmeit. Lehet, hogy már nagyon jól megtanultad, bekondicionáltad magadat, vagy a környezeted sikeres kondicionálásának köszönhetően kényszeríted rá magadat arra, hogy neked kedvesnek kell lenned, szépen kell viselkedned, hogy így elkerülhesd az érzelmi világod állandó kiszámíthatatlan változékonyságát. Éppen ezért  azok a személyek, akiknek nincs definiálva a Szolár Plexus központjuk, általában hajlamosak elkerülni a konfrontációkat és gyakran nem is hajlandóak meghallani, meglátni az igazat, ami pedig egyébként már ott van az orruk előtt. A tanulság a számukra az, hogy soha ne bízzanak abban, hogy mit éreznek éppen, mert ezek valójában nem a saját, hanem mások érzelmei lesznek, és ne engedjék, hogy mások érzelmileg nyomást gyakoroljanak rájuk. 

A nyitott Szolár Plexus kérdése : "Kerülöm-e a konfrontációt és az igazságot?"​​​​​​​


8. Lép központ


A Lép központ az intuícióval, az ösztönökkel és a túléléssel kapcsolatos energia központ.

A lép a túlélésről szól. A lép a legősibb és legősibb tudatosságunk. A lép emellett teljesen egzisztenciális, ami azt jelenti, hogy csak a jelenben működik. Az ösztönökön alapul, ez az, amit gyakran intuíciónak is neveznek. Ez a testtudat a nyirokrendszeren keresztül fut. Mint kis nyelvek, orrok és fülek borítják a testet, ez egy ilyen letapogató macskaszerű érzékelés. A meghatározott Lép központtal rendelkezőknek van egy fix jóléti érzékük, és képesek a jelen pillanatban tudni, hogyan kell cselekedni a túlélésük és az egészségük biztosítása érdekében.

A nyitott Lép központúak azonban igencsak sebezhetőnek érezhetik magukat, és gyakran sok időt töltenek azzal, hogy felerősödött félelmeiket úgy próbálják megjavítani, hogy belekapaszkodnak bármibe, amitől jobban biztonságban érzik magukat, függetlenül attól, hogy ez valójában egészséges-e a számukra vagy sem. Azok az emberek, akinek a Lép központjuk nincs definiálva hajlamosak olyan dolgokhoz is ragaszkodni, amelyek már régen nem működnek, már régen nem jók a számukra. Nekik nagyon nehéz elengedni egy munkahelyet vagy párkapcsolatot, mert ilyenkor valójában zsigeri szinten a túlélésüket féltik. Számukra nem egészséges a spontaneitás; nem azért vannak itt, hogy a jelenben cselekedjenek. A nyitott Lép központtal rendelkezők számára az a tanulság, hogy tudják, hogy az arra való állandó szükségletük, hogy jobban vagy biztonságosabban érezzék magukat, az nem az ő sajátjuk nem belőlük ered. Egyszerűen csak felerősítik a világ összes félelmét és bizonytalanságát. 

A nyitott Lép központúak kérdése pedig: "Ragaszkodom-e ahhoz, ami már nem jó nekem?".​​​​​​​


9. Gyökér központ


A Gyökér központ az ambíciókkal, az ehhez kapcsolódó hajtóerővel és az ezzel kapcsolatban érzett esetleges nyomással kapcsolatos energiaközpontunk.

A Gyökér központ a mellékvesekéreggel kapcsolható össze. Ez az egyik a két nyomásközpont közül (a másik a Fej). A Gyökér központ nyomása energiát mozgat felfelé a testben, hogy így ösztönözze a cselekvést. A meghatározott Gyökér központtal rendelkező emberek állandó és következetes cselekvési nyomás alatt állnak. Ez egy egészséges energia a számukra, amennyiben képesek helyesen használni és különböző hasznos tevékenységekben kivezetni. Számukra nagyon egészséges tud lenni, ha ezt a nyomást olyan tevékenységeken keresztül engedi le, mint például a testmozgás.

A nyitott Gyökér központtal rendelkezők pedig magukba szívják és felerősítik ezt a mellékvesékből származó stresszt. Ők ezt egyfajta fizikai nyomásként élik meg, ahogyan beérkezik a szervezetükbe, állandóan úgy érzik, hogy sietniük kell. A nyitott Gyökér központúakat ezért gyakori, hogy folyamatosan leterheli a modern élet nyomása. Azok, akiknek ez a központjuk nyitott gyakran észlelhetik magukon, hogy állandó sietségben vannak, megpróbálnak minden a lehető leggyorsabban letudni, a lehető leggyorsabban befejezni, hogy végre ismét szabadnak érezhessék magukat. Szabadnak az állandó nyomás alól. A tanulság a nyitott Gyökér központtal rendelkezők számára pedig az, hogy tudják, hogy ez nem az ő energiájuk, és nem kell sietni; nem baj, ha érezzük ezt a nyomást, csak hagyjuk, hogy ez így legyen. 

A nyitott Gyökér kérdés pedig: "Sietek-e mindent elvégezni, hogy megszabadulhassak a nyomástól?".


Nyitott központok általában


Egy nyitott Központ a Test térképeden a kondicionálás - vagy a fizikai lényedbe bevitt külső hatások - egyik elsődleges receptora. Itt vagy a legsebezhetőbb, itt vagy a legnyitottabb a külső kondicionálásra. Ez a receptor, a nyitott központod hatással van elméd döntéshozatali folyamatára, és létrehozza azt, amit a Human Design rendszerben Kondicionált Énnek nevezünk. A kondicionált Éned nem a te valódi autentikus önvalód, nem az, aki te valójában legbelül vagy. A Kondicionált Én arra késztet, hogy a kondicionálásból származó stratégiák alapján hozz meg döntéseket, és nem pedig a valódi éned vágyai alapján. 

A kondicionálás azonban az élet része. Nem lehet elkerülni, és nem is kell. Azonban, ha nem vagy tudatában annak, hogy a nyitott központjaidon keresztül mélyen kondicionálható vagy, akkor ez kondicionálás, ez a kívülről érkező befolyás és hatás elhatalmasodhat rajtad, és veszélyeztetheti arra való képességedet, hogy megtapasztald az életben a valódi potenciálodat. Hogy kibontakoztathasd a benned rejlő tehetségeket és a kincseidet megmutathasd a világnak. Ha azonban helyesen működsz, tudatában vagy a nyitott központjaidban rejlő potenciális sebezhetőségednek, akkor már nem hallgatsz többet az elmédre, nem bízod rá a döntések meghozatalát, hanem a Stratégiádat és az Autoritásodat követve éled az életedet.


Így a nyitott központjaid idővel hátrányból előnnyé válhatnak hiszen a nyitottságod miatt, itt hihetetlen bölcsességekre tehetsz szert. Ehhez azonban a kondicionáltságod megértése és annak megértése, hogy az hogyan hat a mentális, érzelmi és fizikai lényedre, az első lépés ahhoz, hogy elkezd végre követni a Stratégiádat és az Autoritásodat és önmagadként kezdj el élni.


Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót önmagadhoz akkor rendeld meg az egyedi és személyre szabott Human Design Elemzésedet. Ha pedig szeretnél a Human Design rendszerről magyar nyelven tanulni, akkor jelentkezz a Human Design Akadémia tanfolyamára.