Your Cart

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Executive Coaching AS által üzemeltetett www.humandesign.hu és www.humandesignakademia.hu weboldalon kínált szolgáltatásra vonatkozóan.


 Az Executive Coaching AS (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés megkötése céljából általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmaz, melyet a weboldalán tesz közzé annak érdekében, hogy azokat a szolgáltatás igénybevétele előtt a kliensek (a továbbiakban: Kliensek) megismerhessék, és a szolgáltatás igénybevételéről megfelelő tájékoztatás alapján dönthessenek.


A Szolgáltató megnevezése, alapvető adatai

A Szolgáltató neve: Executive Coaching AS

A Szolgáltató székhelye: Norvégia, 4849 Arendal, Bromnesveien 40.

A Szolgáltató adószáma: 932306654MVA

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 932306654

A Szolgáltató elérhetősége: +36 30 207 0147


2. A Szolgáltatás leírása


A Szolgáltató weboldalon közzétett részletes leírás szerint az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Human Design Kalkulátor
 • Online Termék (pl. e-könyv, video tanfolyam, online kurzus, előadás)
 • Önismereti Konzultáció (pl. személyes születési human design képlet készítése és bemutatása)

(az előzőekben és a továbbiakban: „Szolgáltatás”).


A fenti szolgáltatások nyújtására a www.humandesign.hu és a www.humandesignakademia.hu weboldalon közzétett elérhetőségeken – e-mailben, a weboldalon közzétett időpontfoglalási felületen keresztül (PayHip, Tidycal) – történő bejelentkezés alapján, online kerül sor-

Az online konzultációk csak előzetes megegyezés alapján kerülnek a Szolgáltató által technikai eszközzel rögzítésre, a Kliens hangfelvétel általi rögzítéséhez a Szolgáltató hozzájárul.


HUMAN DESIGN KALKULÁTOR

Az online Human Design kalkulátor használatával a Kliens elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Az online Human Design kalkulátor egy ingyenes szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Kliens megadja születési adatait, és a kalkulátor kiszámolja a Kliens Human Design képletét. A kalkulátor használatához a Kliensnek meg kell adnia a születési dátumát, időpontját és helyét. A kalkulátor ezután kiszámolja a Kliens Human Design képletét, és ezeket az információkat az online felületen megmutatja a Kliensnek. Amennyiben a Kliens megadja az e-mail címét a kalkulátor használatakor, akkor hozzájárul ahhoz, hogy ezt az e-mail címet a Szolgáltató marketing célokra is használja. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltató e-maileket küldhet a Kliensnek a szolgáltatásaival és a termékeivel kapcsolatos információkról. A Kliens bármikor leiratkozhat a marketing e-mailekről a kapott e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva. A Kliens által megadott összes személyes adatot az adatvédelmi politikánknak megfelelően kezeljük.


ONLINE TERMÉK:

Az online termékekhez való hozzáférés megvásárlása után a Kliens belépő kódokat kap, amelyekkel be tud lépni az online felületre. Itt hozzáférhet az előre felvett videókhoz, digitális anyagokhoz, melyeket a vásárlástól számított egy éven keresztül megtekinthet. Az online tanfolyam díja nem tartalmazza az egyéni konzultáció vagy az elemzés árát; ezeket a szolgáltatásokat külön kell megvásárolni.


ÖNISMERETI KONZULTÁCIÓ:

Az önismereti konzultáció egy előre kifizetett szolgáltatás. Miután a Kliens megrendelte a szolgáltatást, időpontot foglalhat egy online beszélgetéshez, ahol a Szolgáltató és a Kliens online felületen konzultálnak. A szolgáltatás igénybevételéhez a Kliensnek pontos születési időt kell biztosítania a Szolgáltató számára. Ha a születési idő nem pontos, akkor pontosítani kell. Amennyiben a születési idő egy 1-2 órás intervallumban van, a pontosítás díjmentesen történik. Több órás intervallum esetén a Szolgáltató külön díjat számít fel a Klienssel való előzetes egyedi megállapodás alapján.


További feltételek:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elemzéshez és a konzultációhoz pontos születési idő szükséges. Amennyiben a születési idő nem pontos, a pontosításra vonatkozó díjakat külön számítjuk fel. Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó árak és díjak részletes leírása az adott szolgáltatás oldalán található. A szolgáltatások megrendelésével elfogadja a jelen ÁSZF-et és azok feltételeit.


A Szolgáltató az első online beszélgetésre történő bejelentkezést követően arra kéri a Klienst, hogy az időpontfoglalási felületen keresztül vagy később e-mailben (info@humandesign.hu), küldje el a nevét, születési dátumát és helyét, pontos születési időpontját (óra, perc), illetve azt a 2-3 kérdést, amire választ szeretne kapni a konzultáció vagy az elemzés során, valamint, ha szükség van születési időpont pontosításra, akkor egy rövid leírást és pontos dátumot azokról az eseményekről, amelyek érzelmileg meghatározóak voltak az életében. Ezek szükségesek a születési időpont pontosításához.


Az képletek a későbbi konzultációk során is visszakereshetőek és használhatóak, alkalmasak továbbá a korábban elmondottak felidézésére is. A Human Design konzultáció során az alábbi kapcsolati elemzésekre is sor kerület.


PÁRKAPCSOLATI ELEMZÉS:

A párkapcsolati elemzésre a partner születése helyére és idejére vonatkozó információk alapján, de a partner anonimitásának megtartása mellett is van mód. A párkapcsolati elemzés fókuszában a kliens párkapcsolaton belüli problémája van. A párkapcsolati elemzés során csak a Kliens szemszögéből, az ő problémájára keresi a Szolgáltató a lehetőségeket a megoldásra, a kapcsolatukra vonatkoztatva. A partnerről semmilyen más – Human Design képletből kiolvasott – információt nem osztok meg.

A párkapcsolat elemzés soha nem a partner viselkedésének befolyásolására, megváltoztatására irányul, hanem a Szolgáltató annak a lehetőségét keresi, hogyan kellene változtatni a Kliens látásmódján, illetve hozzáállásán, hogy az a párkapcsolat minőségében kedvező változást hozzon.

A párkapcsolat elemzésre páros párkapcsolati konzultáció keretén belül is lehetőség van. Ennek során a pár mindkét tagjának beleegyezésére van szükség ahhoz, hogy egymás képletei a másik jelenlétében elemzésre kerüljenek. A Párkapcsolati elemzés megrendelése egyéni foglalási linken keresztül történik, emailen keresztül előre egyeztetett feltételek alapján.


SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATI ELEMZÉS

A szülő-gyermek kapcsolat elemzése a gyermek születési helyére és idejére vonatkozó információk alapján történhet. Ennek során a Szolgáltató csak a gyermekkora vonatkozó információkat hozza a szülő Kliens tudomására, olyan megközelítésből, amely alkalmas arra, hogy a szülő egy „térképet” kapjon a gyerekéhez. Az elemzés során a Szolgáltató arra törekszik, hogy a szülő-gyermek kapcsolat kiegyensúlyozottabb, gördülékenyebb legyen, kevesebb konfliktussal.

Emögött az a megfontolás áll, miszerint ha megérti a szülő, hogyan működik a gyereke, könnyebben megtalálhatja a hozzá vezető utat: hogyan, milyen eszközökkel tud nála a leghatékonyabban, a legkisebb ellenállással célba érni.

 

Felhívjuk a Kliensek figyelmét, hogy a modern tudomány a Human Design rendszer tudományos megalapozottságát nem ismeri el, így azt a Szolgáltató sem tudja biztosítani. Kérjük, ennek figyelembevételével vegye igénybe a Szolgáltatást!


3. A szerződés tárgya és létrejötte


A Szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

A Szolgáltató és a Kliens között Szolgáltatásra irányulóan egyedi – írásbeli szerződésnek nem minősülő – szolgáltatási szerződés jön létre minden alkalommal, amikor a Kliens a konzultációra bejelentkező időpont kéréssel illetve a “tanfolyam megvásárlása” gombra kattintással kezdeményezi a Szolgáltatás igénybevételét, melyet a Szolgáltató visszaigazol.

A Szolgáltatások mindenkor aktuális díjára, illetve annak megfizetésére, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó lényeges információkat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

A weboldalon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján a Kliens minősül ajánlattevőnek.

A Szolgáltatás megrendelésével Kliens vállalja, hogy annak költségeit megfizeti.

A szerződés a Felek között azt követően jön létre, hogy a Szolgáltató a Kliens ajánlatát a megrendelés (bejelentkezés) visszaigazolásával elfogadja.

Jelen ÁSZF rendelkezései egységes és mindenkire kötelező szabályozást alkotnak, amelynek elfogadása feltétele a Szolgáltatás nyújtásának.

A Szolgáltatás kezdeményezésével a Kliens ráutaló magatartással elfogadja a Szolgáltató jelen ÁSZF-ét, így az a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően az egyedi szolgáltatási szerződés részévé válik.

A Kliens tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolását – és így a szerződés létrejöttét – követően pénz visszafizetési lehetőség nincsen. A konzultáció időpontjának lemondására és új időpont kérésre legkésőbb a konzultációt megelőző 24 óráig kerülhet sor, ennél későbbi lemondás esetén a Szolgáltató nem köteles új időpontot biztosítani.


4. A díj megfizetése és számlázás


A Szolgáltatás aktuális díját a Szolgáltató a weboldalon tünteti fel.

A Szolgáltatás díját a Kliens egy összegben fizeti meg a megrendelési folyamat részeként. A Szolgáltató kizárólag a kifizetett megrendelések feldolgozását kezdi meg.

A Szolgáltatás díjának megfizetése: bankkártyával.

A Kliensnek speciális számla igényét a megrendelési folyamat előtt jeleznie kell, ellenkező esetben a Kliens a bankkártyás fizetési nyugtát véglegesen elfogadja. A Kliens utólag nem léphet fel számlaigénnyel. Vásárláskor a Kliens e-mailben kap egy az online felület (PayHip) által automatikusan generált nyugtát, amely tartalmazza a Szolgáltató elérhetőségét, lehetővé téve a közvetlen kommunikációt a Szolgáltatóval bármilyen kérdés vagy hibabejelentés esetén. Számla generálásához a Kliens a vásárlás után megkapott vásárlási visszaigazolás email „Generate Invoice" (Számla generálása) linkjére kattintva tud magának számlát lehívni a rendszerből.

 

5. A jogszabályok tiszteletben tartása


A Szolgáltató tevékenysége során a hatályos magyar jogszabályok, különösen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az azokban foglalt jogszabályi kötelezettségeket és korlátozásokat betartva, felelőssége tudatában jár el.


6. A Szolgáltató felelősségkorlátozása a Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban


A Szolgáltató a jogszabályok alapján vállalt felelőssége mellett azonban a Szolgáltatás jellegére tekintettel az alábbiak tekintetében korlátozza a felelősségét, és a Kliens fokozott körültekintését kéri:

 • A Szolgáltató a weboldalán részletes tájékoztatást ad az általa nyújtott Szolgáltatásokról, illetve képzettségéről és tapasztalatáról, azonban kizárólag a Kliens felelőssége, hogy ezen információk alapján melyik Szolgáltatást választja.
 • A Szolgáltató csak lehetséges megoldási irányokat mutat és eszközöket kínál a Kliens problémájának megoldásához, azonban a Kliens döntési autonómiáját tiszteletben tartva tartózkodik a konkrét tanácsadástól. A Kliens a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel, így a Kliens döntése, ha támaszkodik a Szolgáltató által adott ezoterikus tanácsra és megbízik az általa használt ezoterikus irányzatban, és az általa adott információban.
 • A Human Design elemzések során tett állítások gyakran szimbolikus jelentéssel bírnak, azok jelentése a Kliens sajátos élethelyzetére nézve egyedileg fejthető meg, annak értelmezése a Kliens aktív közreműködését is igénylik. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért.
 • A Szolgáltatás célja, hogy eszközeivel segítse a Klienst a Kliens által elérni kívánt célok elérésében, egy új pozitív életszemlélet elsajátításában, ugyanakkor a Szolgáltató a cél megvalósulásáért nem tartozik felelősséggel. 
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás teljesítésének megtagadására, amennyiben a Kliens a bizalom hiányával vagy viselkedésével ellehetetleníti a munkáját, illetve a Szolgáltató úgy észleli, hogy a Kliens problémája a kompetenciáját meghaladja.7. A Szolgáltatás kompetenciahatáraival kapcsolatos információk

 • Egészségügyi és a pszichológia területére tartozó kérdések

A Kliens a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató orvosi gyakorlat, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy nem -konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet nem végez.

A Szolgáltató nem orvos, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta vagy pszichiáter. Ezeket a címeket nem viseli, és ennél fogva nem foglalkozhat a hétköznapi, egészséges, normális elmeállapottól a klinikum irányában eltérő mentális zavarokkal rendelkező betegekkel, azaz nem végezhet klinikai-, orvosi- és pszichoterápiás kezeléseket és gyógyítást.

A Szolgáltatás nem irányul egészségügyi tevékenység folytatására, helyettesítésére, sem annak kiegészítésére, támogatására, bármely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó konvencionális vagy nem-konvencionális gyógyító eljárás folytatására. 

A Szolgáltató által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak.

Egészségügyi probléma esetén, kérjük, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

 • Pénzügyi kérdések

A Szolgáltatás igénybevételével a Kliens tudomásul veszi, hogy nem kérhet – sem közvetlenül sem írásban – tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemzésével vagy értékelésével kapcsolatban, az ezoterikus tanácsadó által nyújtott tanácsok és információk pénzügyi tanácsadásként nem értelmezhetők.

 • Jogi kérdések

A Szolgáltató nem jogosult jogi tanácsadás végzésére sem, így az általa elmondottak jogi tanácsadásként nem értelmezhetők.

Amennyiben az Ön által feltett kérdések, illetve az ezoterikus tanácsadással érintett élethelyzete jogi tanácsadást érint, kérjük keressen fel ügyvédet vagy jogsegélyszolgálatot.8. Titoktartás, adatvédelem

Tekintettel arra, hogy a Human Design konzultáció Szolgáltatás bizalmi alapon történő személyes kommunikáció és minden elhangzó, illetve írásos információ, adat titoktartási kötelezettség alá esik, így a Szolgáltató kötelezettsége bármilyen, a Szolgáltatás nyújtása során információ megóvása, kivéve, ha a Kliens hozzájárult annak megosztásához, illetve ha azokat jogszabály alapján a Szolgáltató köteles megosztani hatósággal vagy bírósággal. 

A Kliens tudomásul veszi, hogy a személyes adatok és információk biztonsága érdekében a konzultáció során kizárólag a megrendelő Kliens és a Szolgáltató vehet részt, ez alól kivételt képez a Párkapcsolati Elemzés szolgáltatás.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, illetve joggyakorlattal, valamint nemzetközi ajánlásokkal, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseivel összhangban, kizárólag a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában meghatározott cél(ok)ból, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.9. Panaszkezelés

 

Eljárás panasz esetén

Amennyiben a Szolgáltatóhoz panaszbejelentés érkezik, a Szolgáltató a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja.

Az e-mailben benyújtott panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, és intézkedik annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.10. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2023. November 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

Az ÁSZF-ben és az egyedi szolgáltatói szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Kliens kifejezetten elfogad.

Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál.

A Kliens mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.

 

Arendal, 2023.11.01.