Your Cart
Human Design Magyarul Projektor Típus Aura

Human Design Projektor Típus


A Projektor embertípust a Human Designban gyakran a jövő menedzsereként, a jövő vezetőjeként emlegetik. Kiemelkedő vezetői képességekkel rendelkeznek, és a kölcsönös tisztelet révén képesek ügyesen, erő fitogtatás nélkül vezetni az embereket. Míg a Manifesztorok inkább az erejükre támaszkodva vezetnek, addig a Projektorok az együttműködésre törekvő, körültekintő, empatikus vezetők.


A Projektorok számára azonban igencsak nagy kihívást jelent, amikor egyedül próbálnak meg sikereket elérni az életben, vagy amikor más típusokkal próbálják meg felvenni a versenyt. A Manifesztorokhoz vagy a Generátorokhoz képest, a Projektorok ugyanis csak korlátozottan rendelkeznek energiával, de ezt a hiányosságukat képesek mások energiájára csatlakozva és mások energiáját irányítva kompenzálni.


A Projektorok számára kiemelten fontos a Stratégiájuk követése, hiszen számukra az a helyes, ha megvárják az invitációt, a meghívást, mielőtt másokkal kapcsolatba lépnének. Ez a meghívás mindenképpen meg kell, hogy előzze a Projektor másokkal való energetikai interakcióját. Ez a meghívás lehet formális, mint egy levél, de az is lehet hogy egyszerűen csak valakinek az érdeklődő pillantása. Azzal, hogy meghívást kapnak, a Projektorok máris hozzáférést nyernek egy másik személy energiájához, és hatékonyan dolgozhatnak a másikkal és irányíthatják az energiáit. Ha azonban meghívás nélkül teszik ezt, azt a másik személy számára túlságosan invazív élmény lehet. Gyakran hallani olyan történeteket Human Design berkekben, hogy a Projektorok energia vámpírként viselkednek. Ez annak a következménye, hogy sok Projektor nem ismeri a Human Design rendszer tanításait és nincs tisztában a számára megfelelő Stratégiával, így kéretlenül, valóban invazív módon kapcsolódik, akár úgy is mondhatnánk, befurakodik a másik típus aurájába és elkezdi osztogatni a tanácsait. Kéretlenül. Hívatlanul. Meghívás nélkül. És itt a kulcs. Ha a Projektor megtanulja kivárni a megfelelő invitációt, meghívást az életben, könnyedén képes lesz elkerülni az effajta konfliktus helyzeteket. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a Projektornak sem kell midenhez meghívás, hiszen akkor nem tudná élni az életét. A meghívásra váró Stratégiát csupán az életük nagyobb döntéseivel kapcsolatban szükséges alkalmazniuk, mint például munkahely választás, a lakóhely kiválasztása vagy a párkapcsolat.  Ha szomjasak, nyugodtan mehetnek és ihatnak egy pohár vizet. Ehhez nem kell, hogy a meghívásra várjanak.


A Projektorok is különböző típusú belső Autoritással rendelkeznek, mint például az Érzelmi-, a Lép- , az Ön- és a Mentális Autoritás. Erre a belső döntéshozó képességükre kell támaszkodniuk, hogy így egyedi típusuk alapján hozhassák meg a helyes döntéseket az életben.


Amikor azonban a Projektorok nem követik a Stratégiájukat, és a Kondicionált Énjük veszi át az irányítást az életük felett, gyakori, hogy keserűséget tapasztalnak. Ez az érzelmi minta jelzi a Projektor számára, hogy letért a számára kijelölt helyes útról. Ilyenkor az is gyakori, hogy a Projektorok másokhoz hasonlítják magukat, és megpróbálják ráerőltetni magukat a másik emberre. Kéretlenül osztogatnak tanácsokat és mindenbe beleszólnak. A Kondicionált Én leküzdéséhez a Projektoroknak el kell tudniuk engedni a múltbeli fájdalmakat és csalódásokat. El kell fogadniuk egyediségüket, és fel egyben fel kell hagyniuk a cselekvések kezdeményezésével. A kezdeményezés a Manifesztorok dolga, nem a Projektoroké. A Projektoroknak arra kell összpontosítaniuk, hogy képesek legyenek türelmesen kivárni a megfelelő felkéréseket, a megfelelő invitációkat, és így összhangban működve a Stratégiájukkal, sikeres és boldog életet lesznek képesek élni.



A Projektorok aurája


A Projektorok aurája egy erősen fókuszált és irányító, irányt mutató aura, ami lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén felismerjék mások erősségeit és gyengeségeit. Ez a fókuszált aura azonban tolakodónak tűnhet a többi ember számára, különösen akkor, ha a Projektor nem kapott meghívást a másiktól, és enélkül az invitáció nélkül kezdeményez interakciót. A másokkal való helyes interakcióhoz a Projektoroknak meghívást kell kapniuk, amely engedélyt ad nekik arra, hogy kapcsolatba lépjenek valaki más energiájával. Így képesek lesznek elkerülni, azt hogy a másik embertípus úgy érezze, hogy az ő engedélye nélkül hatoltak be az aura terébe.


A Projektorok számára azonban ez a várakozás a meghívásra ez általában mindennél nagyobb kihívást jelent. Az a legfőbb kérdés a fejükben ilyenkor, hogy vajon valaha valaki észreveszi-e majd a tehetségemet és kapok-e valaha meghívást a másik embertől?  Gyakori, hogy a Projektorok képtelenek elfogadni és implementálni, azaz használatba venni ezt a Stratégiát és mégiscsak kezdeményeznek az életben. Ilyenkor azonban szinte kivétel nélkül előbb vagy utóbb de elutasításban lesz részük. A Projektoroknak idő kell, amíg megtanulnak valóban megbízni a Stratégiájukban, és a saját egyedi Human Design Kísérletükön keresztül kell, hogy megtapasztalják a Stratégiájuk követésében rejlő erőt, ahhoz, hogy végül majd teljes mértékben hinni tudjanak benne.


A Stratégiájukat és az Autoritásukat követve a Kondicionált Énjük által hozott döntéseket és a keserűség érzését, a siker élménye váltja majd fel. Ez a siker a Projektorok számára azonban csakis akkor jöhet el, amikor mások elismerik a képességeiket, és amikor meghívást kapnak a vezetésre a többi embertől. Ekkor majd magabiztosan tudnak másokat vezetni anélkül, hogy ráerőltetnék magukat a másikra vagy arra törekednének, hogy kivívják az elismerést. 

HumanDesign Magyarul Projektor Típus Aura


Pénz és munka a Projektor számára


A Projektornak két választási lehetősége van, ha munkáról és karrierről van szó. Vagy beleesik abba a csapdába, hogy az elméjére hallgatva, a Kondicionált Énjének tanácsait követve olyan cselekvéseket kezdeményez, amelyek nem helyesek a számára, sőt valójában ártanak neki, vagy pedig türelmesen kivárja a megfelelő felkérést és lehetőséget, amely összhangban van az ő személyes  tehetségével.


Ha a Projektor a cselekvés kezdeményezése mellett dönt, gyakran azért teszi, mert már annyira vágyik az elismerésre és a lehetőségre, hogy nem győzi kivárni a meghívást, a felkérést. Ezért, inkább megragad minden egyes lehetőséget, ami az útjába kerül, csak azért, hogy elfoglalja magát valamivel, hátha végre elismerik az érdemeit, még akkor is, ha az a valami éppen egyáltalán nem felel meg a képességeinek. Szomorú látvány, amikor egy olyan természetes vezető, mint a Projektor, azzal küszködik, hogy másokhoz hasonlítgatja magát és próbálja felvenni a versenyt a Generátorokkal a munka világában.


Amikor viszont egy Projektor követi a Stratégiáját, és ahelyett, hogy átrohanna az életen, türelmesen képes kivárni a hozzá érkező felkéréseket, teljesen más helyzet alakul ki. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak ülniük kell, és várniuk, hogy valaki egyszer csak bekopogtat az ajtajukon és vezetői pozíciót ajánl fel nekik. Ehelyett találniuk kell egy olyan szakterületet, amely valóban érdekli őket, és ezen a területen kell fejleszteniük a képességeiket, de ezt elvárások nélkül kell tenniük, nem feltétlenül egy vezetői pozícióra törekedve, hanem arra fókuszálva, ami személyes beteljesülést hoz számukra.


A megfelelő felkérés egy Projektor számára akkor érkezik, amikor mások elismerik az érdemeiket, a tehetségüket a választott szakterületen. Amikor az emberek tanúi lesznek annak, hogy a Projektor milyen elkötelezett és szorgalmas a választott területen, természetes módon fordulnak majd hozzá útmutatásért és támogatásért. Bár a Projektorok nem rendelkeznek azzal az erőteljes Szakrális energiatartalékkal, mint a Generátorok, ám élénk és rugalmas elméjüknek köszönhetően képesek hatalmas sikereket elérni az általuk választott érdeklődési területükön.


Az tanulás azonban kulcsfontosságú szerepet játszik a Projektorok számára a lehetőségek vonzásában. Mindenképpen el kell mélyülniük, valamilyen rendszerben, amelynek tudását aztán fel tudnak használni arra, hogy a többi típust irányítsák. A Projektorokról ezért szokták azt mondani, hogy ők a tökéletes tanulói a Human Design rendszernek. Hiszen, ha teljesen elmélyednek a rendszer tudásában, képesek lesznek a többi típusnak hatékony segítséget nyújtani az energiájuk irányítását illetően. A Projektorok, amint megfelelő meghívást kapnak, megmutathatják végre kiváló vezetői tulajdonságaikat, tekintélyt szerezhetnek társaik körében, és közelebb kerülhetnek az általuk olyannyira áhított sikerhez.


A Projektor gyermek nevelése


Az összes Projektor gyermekre igaz, hogy hihetetlenül nagy bennük a kíváncsiság. Bár fizikailag talán nem olyan aktívak, mint a többi típus, mégis jelentős időt töltenek új dolgok felfedezésével. A fiatal Projektorok ugyanis inkább élvezik a könyvek és enciklopédiák társaságát, és így fedezik fel a világ csodáit, mintsem, hogy a többi gyermek társaságában aktívan tevékenykedjenek.


Sajnos ezek a gyerekek mind a társaik, mind pedig a szüleik részéről nagyon gyakran nyomásnak vannak kitéve, mert nem hasonlítanak a társaikra. Túlságosan különcök. A szülők vagy a tanárok összehasonlítják őket a többi gyerekkel, és gyakran rámutatnak alacsonyabb aktivitási szintjükre, vagy visszahúzódó, introvertált személysigégükre. Tragikus módon a legtöbb fiatal Projektor ezután maga is internalizálja ezeket az összehasonlításokat, elhiszi magáról, hogy nem elég jó, mert nem olyan mint a többiek, és elkezdi kisebbrendűnek érezni magát. Ezért aztán gyakori, hogy a Projektor gyermekek végül felhagynak az addig olyannyira szeretett hobbijaikkal, és megpróbálnak versenyezni másokkal, hogy végre beilleszkedjenek. Persze sikertelenül.


A szülők szerepe döntő a Projektor gyermek tapasztalatainak alakításában. Ha a szülők maguk is összehasonlításokat végeznek, és kiemelik gyermekeik gyengeségeit, annak igencsak pusztító hatása lehet a Projektor személyiségfejlődésére nézve. Ha azonban a szülők támogatják és ápolják a fiatal Projektorok egyediségét, akkor a gyermekek hihetetlenül boldog, sikeres és hálás egyéniségekké válnak, akik kétségtelenül figyelemre méltó sikereket érhetnek el életük során.

​​​​​​​

Végső soron a Típusunk felfedezése és megértése csak a kezdete egy hosszú, ámde lenyűgöző folyamatnak, amelyet a Human Design rendszerben Kísérletnek neveznek. Ezen a Kísérleten keresztül leszünk képesek felfedezni valódi önmagukat, és megtalálni a boldogságot az életben.


Híres Projektorok:

Karl Marx, Fidel Castro, Osho, Mick Jagger, Marilyn Monroe, George Clooney, Stephen Spielberg, Alexander Pushkin, Brad Pitt


Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót önmagadhoz akkor rendeld meg az egyedi és személyre szabott Human Design Elemzésedet. Ha pedig szeretnél a Human Design rendszerről magyar nyelven tanulni, akkor jelentkezz a Human Design Akadémia tanfolyamára.