Your Cart
Human Design Magyarul Inkarnáció Kereszt Sors Történet

Inkarnáció Kereszt a Human Designban

A Human Design rendszerben az Inkarnáció Kereszt jelöli az életcélunkat, azt az életfeladatot, amelyet erre az életünkre, erre az inkarnációnkra vállaltunk.


Az Inkarnáció Kereszt a Human Designban a fő életcélunkat képviseli. Ahhoz, hogy megértsük a sorsunkat, igazodnunk kell a természetünkhöz, és bíznunk kell a Mágneses Monopólusban, amely vezet bennünket az életben. Ahhoz, hogy valóban megélhessük az Inkarnációs Keresztünket, meg kell próbáljuk lecsökkenteni a kondícionált énünk befolyását, azaz el kell köteleződjünk annak, amit a Human Designban úgy hívnak "Dekondícionálás".  Meg kell tanuljunk az élet eredendő bölcsességében megbízni és megfigyelni a saját életünket anélkül, hogy megpróbálnánk azt az elménk félrevezető tanácsai és elvárásai alapján irányítani. Tehát el kell kezdenünk a Stratégiánknak megfelelően élni.


A Human Design rendszerben azt tanácsolják, hogy semmiképpen se siessük el az Inkarnáció Keresztünk lényegének megértését, és ne is kezdjünk hozzá amíg 3-5 évig nem éltünk összhangban a természetünkkel. Azaz, csak akkor próbáljuk meg megérteni a Kereszt tanításait, ha már legalább ennyi ideje a Stratégiánknak és az Autoritásunknak megfelelően élünk. Ha ugyanis az Elméből próbáljuk megélni természetünket, az gyakran vezet bennünket kudarchoz vagy csalódáshoz.


Az Inkarnáció Kereszt szerkezetét a "Személyiség Napon és Földön" és a "Design Napon és a Földön" keresztül megnyilvánuló hexagramok határozzák meg. 768 alapvető inkarnációs kereszt létezik különböző jellemzőkkel és árnyalatokkal, ami így összesen 69 120 variációt eredményez a kapuk, vonalak, színek, tónusok és egyebek alapján.


Az Inkarnáció Kereszt tehát két részből áll. Az egyik az úgynevezett ‘Személyiség Nap és Föld’, a másik pedig a ‘Design Nap és Föld’ összetevő. Ez a négy kapu 70%-ban képes megmutatni, kik is vagyunk valójában és, hogy milyen irányban, milyen úton halad az életfeladatunk a "tervezésünk szerint".

Azonban fontos megértenünk, hogy az Inkarnáció Kereszt által megjelölt életfeladatunk nem valami olyasmi, ami felé tudatosan törekedhetünk vagy, ami automatikusan önmagától beteljesülne. Az életcélunk természetes módon bontakozik ki, ahogyan szépen fokozatosan haladunk a nekünk szánt utunkon, követve a Stratégiánkat és az Autoritásunkat.


Ra Uru Hu, a Human Design alapítója így fogalmaz:

“Az inkarnációs keresztünket nem tudjuk felébreszteni, hanem nekünk magunknak kell, hogy felébredjünk rá. A keresztünk megtestesíti a tudatosságunk teljes kifejeződésének lehetőségét és a felébredés, tehát a tudatos élet folyamatát.”


Az Inkarnáció Kereszteket az elhelyezkedésük alapján három nagy csoportba sorolhatjuk. Jobb Szögű, Bal Szögű és Szembenálló Inkarnáció Keresztek


Jobb Szögű Inkarnáció Keresztek

A Jobb Szögű Inkarnáció Keresztekhez tartoznak a Személyes Sorsok. Ide tartoznak a 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6 profilok. Ilyenkor az életút inkább belső irányultságú, tehát ezek a személyek inkább önmagukra és saját teljesítményeikre és eredményeikre fókuszálnak. Azért vannak itt, hogy kutassák, felfedezzék és megéljék a saját egyedi sorsunkat. Felelősek a saját sorsukért, és maguk teremtik a karmájukat.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azért vannak itt, hogy karmát generáljunk ebben az életben. És ezekben a karma generáló tevékenységeikben teljesen elmerüljenek. Arra vannak tervezve, hogy vizsgálódjanak és megismerjék önmagukat, hogy – próbálkozásokon és tévedéseken keresztül – olyan dolgokat fedezzenek fel, amelyeket az emberiségnek is meg kell tanulnia, ahhoz, hogy fejlődni tudjon.

Ahogyan a tervhez és a saját Inkarnációs Keresztükhöz igazodnak, úgy nyílik meg előttük az életútjuk. Ha képesek teljesen egyensúlyba kerülve igazodni a tervhez, akkor az életcéljukhoz vezető út feltárul előttük. Önmagukként élve megtapasztalhatják a bennük rejlő teljes potenciált, és az életük tükrözni fogja belső igazságuk lényegét.


Bal Szögű Inkarnáció Keresztek

A Bal Szögű Inkarnáció Keresztekhez tartoznak a transzperszonális sorsok, azaz az olyan sorsok, amelyek az egylén illetve a személyes sors meghaladásáról szólnak. Ide tartoznak a 5/1, 5/2, 6/2, 6/3 profilok.

A Bal Szögű Inkarnáció Kereszttel rendelkező embereknek tehát transzperszonális sorsuk van. Az ő útjuk másokkal való interakciót igényel, hogy elérjék az életcéljukat. Nekik előre meghatározott karmájuk van. Ők azért vannak itt, hogy a többieknek megmutassák at gyakorlati megoldásokat és a többieknek példát mutatva éljenek.

Ők azok, akik a Jobb Szögű Kereszt felfedezéseit közvetítik a többieknek, különböző kapcsolódásokon és interakciókon keresztül példát mutatva teszik ezt. Képesek megváltoztatni azt, ahogyan mások az életük útján mozognak, vagy a saját életük menetét is a különböző interakciókon vagy viselkedés modellezésen keresztül. Rájuk jellemző, hogy minden egyes találkozás a másikkal, bármilyen jelentéktelennek is tűnjön, óriási változást hozhat az életükben.


Szembenálló Inkarnáció Kereszt

A Szembenálló Inkarnáció Kereszthez csupán a 4/1 Profil tartozik. 

Azoknak az embereknek, akik Szembenálló Inkarnációs Kereszttel rendelkeznek meghatározott sorsuk van. Az ő életútjuk átível az előző két csoportba tartozó emberek életfeladatán. Ők arra lettek tervezve, hogy pontosan meghatározott életútjukat kövessék. És amennyiben erről letérnek úgy bizony furcsa dolgokat tapasztalhatnak az életben.

Az életükben erősen jelenlévő téma a Testvériség. Ők azért kutatnak és vizsgálódnak, hogy biztosítsák maguk alatt az erős alapokat, hogy szilárdan állhassanak a talajon. Ezután természetes képességüket felhasználva kiterjesztik ezt a tudást a közvetlen környezetükre és a kapcsolati hálózatukra is.

Nekik fontos, hogy időt és energiát fektessenek be olyan emberekkel való kapcsolatokba, akik megfelelőek a számukra, és így természetesen találnak majd lehetőségeket ezen a kapcsolatok révén.

Ezek a személyek igen nagy befolyással bírnak a közvetlen környezetükre.


"Az Inkarnáció Kereszted egy csupán lehetőség, és nem ígéret"


Ra Uru Hu mindig is vonakodott attól, hogy az Inkarnáció Keresztekhez tartozó leírásokat közzé tegye, mielőtt még a Human Design rendszerét valójában, mélységében megérti az emberiség. Ra ugyanis úgy gondolta, hogy amint közzéteszi a leírásokat, a legtöbben úgy gondolják majd, hogy ez az életút nekik jár és ezért nem kell egyetlen gyufaszálat sem keresztbe tenniük. 

Egy dolgot azonban fontos megértenünk az Inkarnáció Keresztünkkel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, miután elolvasták az Inkarnáció Keresztjükhöz tartozó leírást, hogy amit ott elolvastak, az akkor mostmár biztosan be is fog következni az életükben. Ez azonban korántsem igaz. Az Inkarnáció Kereszt egy lehetőség csupán, amelyet csakis a tudatalattink nyelvén beszélve érthetünk meg igazán. Azt a végkifejletet jelöli, ami akkor következik be, ha a tervezésünknek megfelelően élve, követve a Stratégiánkat és az Autoritásunkat, kitartóan és türelmesen járjuk a nekünk szánt utat. Ahhoz, hogy képesek legyünk megvalósítani legmagasabb rendeltetésünket és megértsük inkarnációs keresztünket, át kell adnunk tehát magunkat a Tervezésünk mechanikájának, követnünk kell személyes vezetőnket (a Mágneses Monopólust). Ilyenkor az Inkarnáció Kereszt átveszi az irányítást az életünk felett, lehetővé téve a leírtak kiteljesedését.​​​​​​​"Egyetlen ember sem sziget. Összetett, hangszerelt geometriákban utazunk az életben."

~ Ra Uru Hu ~


Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót önmagadhoz akkor rendeld meg az egyedi és személyre szabott Human Design Elemzésedet. Ha pedig szeretnél a Human Design rendszerről magyar nyelven tanulni, akkor jelentkezz a Human Design Akadémia tanfolyamára.