Your Cart
Human Design Magyarul Mágneses Monopólus

Mágneses Monopólus a Human Design rendszerben

A Mágneses Monopólus a Human Design rendszer egyik központi fogalma és egyben az egyik legkülönlegesebb rejtélye is. A Human Design rendszer keretein belül a neutrínók tudománya és a Mágneses Monopólus tanulmányozása lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan működünk mi emberek, és hogyan működik a világ körülöttünk.


Alapvetően általában dualista elképzelésünk van az Univerzumról, vagy arról a minket körülvevő téridő-kontinuumról, amit a Human Design rendszerben 'Biverzumnak' nevezünk. Ez a dualista ellentét ugye egyrészt az általunk relativitáselméletnek nevezett, a világ dimenzionalitásának Einstein által felállított megértési módja, másrészt pedig a kvantummechanika által elénk tárt két nagyon különböző világ között áll fenn. Ez két teljesen más perspektívát szolgáltat nekünk, két teljesen különböző módszert arra, hogy megfigyeljük és megpróbáljuk ellenőrizni, hogyan is működik a világegyetem. És egyelőre nincs még megbízható stabil híd e két terület között.


Habár a tudósok már képesek leírni a világegyetem belső működését, még mindig ki kell dolgozniuk egy olyan egységes elméletet, amely integrálja majd ezt a két különböző aspektust. A probléma sok tekintetben magának az Univerzumnak a kezdetéig, az ősrobbanásig nyúlik vissza; hiszen ami a szingularitásból keletkezett, az a részecskefizika alapvető bináris egysége volt, amelyet leptonokra és kvarkokra vezetnek vissza. De hogy mi tartja össze ezt az egészet, mi tartja össze, mi tartja egyben a különböző kis darabkákat, na az a rejtély. Ennek az egyesítő erőnek a keresését a tudományos közösségen belül a "fizika Szent Gráljának" kereséseként is emlegetik.


Mi az tehát, ami az univerzum részecskéit összetartja? A Human Design rendszerben ezt nevezik Mágneses Monopólusnak. Ez tartja össze életünk illúzióját, és hozza létre azt a konstrukciót, amellyel dolgozunk a Human Design rendszerben. Ez szolgáltatja magát a Human Design Mandala kerék dinamikáját és minden mást is, ami ehhez kapcsolódik. A fizikusok évtizedek óta megjósolták a Mágneses Monopólus létezését. A 2008-as és 2010-es felfedezéseket 2013-ban követte a kutatás, amikor az LCN tudósai bizonyítékot mutattak be arra, hogy a Mágneses Monopólusokat egy különleges anyagtípusban, az úgynevezett "spin-jégben" figyelték meg.


A Mágneses Monopólus kulcsfontosságú a Human Design rendszer megértésében. A Design Kristály és a Mágneses Monopólus között fenálló kapcsolatot nagyon sokszor egyfajta járműhöz hasonlítva magyarázzák el nekünk. Ebben a szimbolikában a Mágneses Monopólusra úgy tekintünk, mint a "Sofőr", a Design Kristály pedig maga a "Jármű". Lényegében maga a jármű képvisel mindent - ez maga az élet. A Monopólus és a Designkristály rendkívüli kapcsolatban áll egymással, mert a Monopólusok szó szerint beágyazódnak a Design Kristályba.


A Design Kristály és a Monopólus egységben, kötelékben való együttléte az az állapot, ahogyan az ebbe az életünkbe való inkarnációnk előtt léteztünk. És éppen ez történik a biológiai halál pillanatában is; a Mágneses Monopólus és a Designkristály újra összeolvadnak. A biológiai halál az jelzi, hogy a Design kristály lefelé halad a központi csatornákon, a 43-23-as csatornán és a 8-1-es csatornán, és a G-központban, újra összeolvad és összekapcsolódik a Mágneses Monopólussal, majd pedig folytatja az útját kifelé, amíg teljesen el nem hagyja a testet.


Na de a Design Kristály és a Mágneses Monopólus közötti effajta kapcsolat persze nagy dilemmát jelent a Személyiség Kristály számára, aki persze szerette volna azt hinni, hogy ő a sofőrje, ő a vezetője élete járművének. Azt feltételte, hogy ez a jármű az övé, és azt tehet vele, amit akar. Valójában a Személyiség egyetlen valódi képessége és lehetősége az, hogy egyszerűen kinézzen az ablakon, figyeljen és élvezze az utazást. Vagy szenvedjen, ha akar.


Az a pillanat, amikor egy emberi lény ténylegesen létrejön, az a pillanat, amikor a Személyiség Kristály belép a fizikai testbe. Ez a Nap állását tekintve 88 fokkal a születés előtt történik, tehát körülbelül 88 nappal a tényleges születési folyamat előtt. Így tehát a Személyiség Kristály fizikai testünkkel való kapcsolata, és a testünkben jelen lévő Személyiség Kristály, Design Kristály és a Mágneses Monopólus kombinációjának a holisztikus, kvantum szemlélete az, ami emberi létezésünk tényleges természetünket adja a Human Design rendszere szerint.


És így, amikor a Mágneses Monopólusról beszélünk, elkezdjük megérteni, hogy az sok szempontból meghaladja a Személyiséget. Sokkal többről van itt szó, mint egyfajta belső iránytű. Sokkal szövevényesebben és mélyebben fonódik bele egész létezésünk lényegébe, hiszen a Mágneses Monopólus az, amely biztosítja az emberi élet színterét és így lehetőséget ad arra, hogy ebben az inkarnációban megtapasztaljuk az emberi lét mibenlétét. 


Na de ki is tudná jobban elmagyarázni a Mágneses Monopólus lényegét, mint maga Ra Uru Hu, a Human Design rendszer hírnöke, aki ezt az egész tudást lecsatornázta a számunkra? Ra 25 évet szentelt életéből a Human Design rendszer fejlesztésének és tanításának, egészen 2011-ben bekövetkezett haláláig. A cikk következő része Ra Uru Hu egyik előadásának fordítása:


Mágneses Monopólus fogalma, a Human Design szíve és lelke


"Abban a kiváltságban részesültem, hogy elég sokáig éltem ahhoz, hogy láthassam a Human Design rendszer működésének, az imprintálás fizikájának igazolását - a tömeggel rendelkező neutrínó tudományos igazolását - és az emberiség meghatározott Típusokra és Profilokra való következetes felosztásának statisztikai igazolását.


De az egyik dolog, amire várok, és remélhetőleg én is látni fogom, az a Mágneses Monopólus természetének megértése; nincs fontosabb a tudományos gondolkodás kiteljesedéséhez, például az egységes mezőelmélet szempontjából a fizikában, mint például, hogy lássuk, hogyan működnek valójában, hogyan kapcsolódnak egymással a dolgok. Az Emberi Tervezés szempontjából ennek szíve és lelke a Mágneses Monopólus.


Rendkívüli dolognak tartom, hogy a Nobel-díjas Paul Dirac, a 20. század egyik legjelentősebb elméleti fizikusa, aki már 1931-ben, amikor az egyetlen mágneses pólus elmélete még alig volt ismert, már felvetette a mágneses monopólus létezését. Minden bizonnyal egy nagyon tehetséges tudatosság volt.


A Mágneses Monopólus a szegycsontban, a G-központban ül a Test-térképen, és ez a Test-térkép a két kerék integráló mezeje. Láthatjátok, hogy a Test-térképen keresztül elkezdhetünk egy elemzési folyamatot, és amikor a Személyiség és a Design szintetizálódik a Test-térkép kontextusában, akkor láthatjuk a teljes és differenciált designt. Ez a Mágneses Monopólus varázslatos munkájának köszönhető.


Ami fontos a Monopólusban, ebben a mágnesben, amely csak vonz és soha sem taszít, az az, hogy két funkciója van. Az első funkciója az, hogy a Személyiséget és a Dizájnt egységben tartja, és azáltal, hogy együtt tartja, megteremti a teljességünk illúzióját.


Ugyanakkor van egy második feladata is, mivel összeköt minket a geometria vonalunkkal. Más szóval, vonzódik egy adott geometriai fraktálvonalhoz, és ezen a vonalon mozgat minket. A Monopólus a mi vezetőnk. Ez a sofőr - nem a jármű, nem az utas - csak a sofőr, aki a térben való mozgása révén összetartja az egészet, az életnek ezt az illúzióját, amelyet ennek a Mágneses Monopólusnak a varázslatos munkája tart össze.


Várok, türelmesen várok, hiszen eljön majd a nap, amikor végre megértjük azt a sok mindent, amit eddig képtelen voltunk tudományos szempontból felfogni és megérteni." 

/ Ra Uru Hu / Forrás: Jovian Archive


Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót önmagadhoz akkor rendeld meg az egyedi és személyre szabott Human Design Elemzésedet. Ha pedig szeretnél a Human Design rendszerről magyar nyelven tanulni, akkor jelentkezz a Human Design Akadémia tanfolyamára.